Umeå universitet upphör att driva Linkedstudent

Umeå universitet har beslutat att inte längre nyttja LinkedStudent som en komponent i stödet för att öka andelen externa examensarbeten.

Webbplatsen har fram till nu varit ett verktyg i arbetet att stödja lärare, programansvariga, institutioner och fakulteter i syfte att öka andelen externa examensarbeten vid Umeå universitet.

Fortsättningsvis hänvisar vi företag/organisationer och studenter som önskar tillgång till liknande annonsplats till Graduate land, en nationell databas med liknande upplägg som LinkedStudent. Frågor om uppsatser, praktik, traineeplatser med mera hänvisas också direkt till respektive institution.

Vid frågor kontakta
Hans-Olov Byqvist, enhetschef externa relationer
Telefon: 090-786 53 55


Kontakta Enheten för externa relationer

Hans-Olov Byquist

Enhetschef
090-786 53 55